Suomen Ladun (www.suomenlatu.fi) jäsenjärjestönä Kouvolan Ladun tärkein tehtävä on liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Tehtävää toteutetaan erityisesti järjestämällä ja tukemalla säännöllistä terveys- ja kuntoliikuntaa sekä ulkoilu- ja retkeilytapahtumia.

Toiminta on avointa kaikille, niin yhdistyksen jäsenille kuin kaikille liikunnallisesta elämäntavasta kiinnostuneille ihmisille lapsista ikäihmisiin.

Tavoitteena on osallistujien hyvä itsetunto ja elinikäinen terveys sekä vastuullinen liikuttajan rooli paikallisyhteisöissä. Näin latulaiset yhdessä vahvistavat omaleimaista ja uudistuvaa suomalaista ulkoilukulttuuria.

Kouvolan Ladun arvot: ulkoilu, aktiivinen elämä, vastuullisuus