Kouvolan Latu järjestää monenlaisia ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia sekä muita yhdistyksen toimintaan liittyviä tapahtumia. Erilaisissa tapahtumissa, kampanjoissa ja projekteissa toimitaan myös kiinteässä yhteistyössä järjestöjen, latu- ja muiden yhdistysten sekä Kouvolan kaupungin, Metsähallituksen (erityisesti Repoveden kansallispuisto), lähikuntien ja yhteisöjen kanssa. Yhdistys on mukana Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (Vapepa) toiminnassa. Vapepan puitteissa osallistutaan harjoituksiin ja hälytyksiin.